Under 2007 genomförde Skatteverket en förstudie med syfte att identifiera behov bland våra målgrupper och verksamhet. Den kom att leda fram till ett förslag till nytt grafiskt gränssnitt, struktur och funktonalitet. Under våren 2009 har beslut fattats att genomföra förstudiens intentioner och förslag. Ett genomförandeprojekt har därför formerats. Projektet kommer att jobba fram till 1 mars 2010.

Vi som jobbar i projektet är

 • Ola Johansson, projektledare
 • Charlotta Carlberg Eriksson, språkkonsult
 • Camilla Lindholm, språkkonsult
 • Elisabeth Gester, webbredaktör
 • Kjellåke Henriksson, webbredaktör
 • Thomas Lennerland, användbarhetsdesigner
 • Anders Åhlund, interaktionsdesigner

Beställare av uppdraget:

 • Sten Eriksson, Kommunikationsdirektör
 • Anna Carlsson, Webbstrateg

Syftet med denna blogg är att projektet ska vara så öppet som möjligt. Vi vill marknadsföra Skatteverket, vårt arbete och samtidigt få återkoppling på vårt arbete med att utveckla skatteverket.se från medborgare och andra som utvecklar webbplatser, både inom offentlig och privat sektor.

Vi vill gärna att ni kommenterar och återkopplar till våra artiklar, det är ett av målen med denna blogg

Saker som vi gärna ser:

 • Saker som har med projektet att göra
 • Saker som har med själva artikeln att göra
 • Visa respekt för både oss som jobbar i projektet men även andra som kommenterar
 • Ha kul

Saker som vi kommer att tas bort:

 • Fult språk
 • Utger sig för att vara någon du inte är (det är helt ok att du inte skriver ditt namn)
 • Spam

Du kan vara anonym, men du kan också välja att lämna namn och e-postadress.

De personuppgifter du lämnar behandlar vi enligt personuppgiftslagen, PuL. Uppgifterna kommer endast att användas i vårt förbättringsarbete. När uppgifterna inte längre behövs kommer de att tas bort.

Annonser

Annonser

%d bloggare gillar detta: